Rijopleiding in stappen (RIS)

Vanaf 1 januari 2011 is het mogelijk bij ons de Rijopleiding In Stappen te volgen (RIS).

In de Rijopleiding in Stappen (RIS) leert u stap-voor-stap autorijden. Met deze moderne rijopleiding bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer!

Op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat heeft het CBR in 2003 de Rijopleiding in Stappen landelijk ingevoerd.

De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Rijopleiding in Stappen leert u in stappen. U gaat steeds een stap verder, als u de vorige stap voldoende beheerst. Uw eerste stap is meestal een huiswerkopdracht. Uw laatste stap is dat u iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt u op deze manier 39 scripts, verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Na afronding van de eerste twee modules worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van uw eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af.

In de derde toets kunt u kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan een examensituatie. De examinator geeft u bovendien tips ter verbetering. In de derde toets kunt u vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. Daarnaast komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen.

De voordelen op een rijtje:
► fors hoger slagingspercentage
► hoge kwaliteit van de rijopleiding
► stap-voor-stap aanpak
► betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
► inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingenkaart en het speciale RIS-praktijkboek